Cultuurtrainingen

Wanneer roept u de hulp van Foreign Affairs in?

  • U werkt samen met mensen met een andere culturele achtergrond. U wilt allen kennis opdoen van elkaars cultuur en de usances op zakelijk gebied met als doel meer begrip en een mooiere samenwerking binnen het team. 
  • De samenwerking, het teamgevoel, de creativiteit en de energie binnen uw team kunnen een nieuwe impuls gebruiken. U wilt samen het vuur weer aanwakkeren aan de hand van kunstzinnige werkvormen, zoals community art theaterprojecten of verhalenprojecten.
  • U hebt er binnen uw team behoefte aan elkaar beter te leren kennen. Een workshop die gericht is op het delen van verhalen over waar u allen vandaan komt, wat u heeft gevormd, welke geuren of geluiden u ontroeren zou een prachtige vorm zijn om meer binding en betrokkenheid tussen de collega’s te creëren.
  • En tal van andere situaties waarin een grotere kennis van de cultuur van een organisatie en haar medewerkers zouden leiden tot groter begrip en betere samenwerking. 

Klik hier om meer informatie op te vragen over deze trainingen.