Persoonlijke aandacht

Tijdens de uitvoering van iedere training of leertraject kunnen opdrachtgevers rekenen op de betrokken begeleiding en persoonlijke aandacht van onze co÷rdinatoren. 

Dit uit zich in regelmatig contact met de deelnemers aan de trajecten, zodat zij hun tevredenheid of kritiek kunnen uiten. In het laatste geval kunnen er tijdig aanpassingen worden aangebracht als dit nodig mocht blijken. 

Denkt u hierbij bijvoorbeeld aan aanpassingen op het gebied van trainingsmateriaal of wijzigingen in de aanpak door de trainer of in het schema.